Data Visualisatie

Data visualisatie in alle aspecten is niet nieuw, maar door de verzameling van steeds meer data en de vaardigheden hier meer mee te doen, biedt het een kansen om inzichten te verwerven, betere besluiten te nemen en ons te amuseren op tal van gebieden.

Edward Tufte schreef in zijn boek The Visual Display of Quantitative Information:

Excellence in statistical graphics consists of complex ideas communicated with clarity, precision and efficiency.

Inmiddels is er veel bekend over het zo helder en precies mogelijk vastleggen en inzichtelijk maken van data. Ik gebruik vooral Tableau voor data visualisatie. Tableau heeft tal van deze inzichten verwerkt als default mogelijkheden wat het een heel prettig tool maakt om mee te werken.

Stephen Few:

Data visualisation is just a tool. We could build houses before we had hammers and saws, the tools just let us do it better.

Edward Tufte:

Above all else show the data.